Klagomål

Är du som kund inte nöjd med oss så vill vi gärna höra dina synpunkter. Eventuella klagomål görs lämpligen via post, så att de finns dokumenterade. Det är bra för både dig och oss. Beskriv ditt ärende så ingående som möjligt och bifoga gärna relevant dokumentation. 

När vi fått klagomålet går vi igenom ditt ärende och återkommer så snart vi kan, senast inom 14 dagar.

Skicka ditt brev med relevanta dokument till:

Kreditbörsen Sverige AB
ATT: Klagomålsansvarig
Trädgårdsgatan 15B
541 30 Skövde

Om du därefter fortfarande inte är nöjd så kan du vända dig till någon av följande myndigheter:

Allmänna reklamationsnämnden

European Consumer Centres ECC

Konsument Europa

Allmän domstol för prövning

På www.konsumenternas.se kan du också få kostnadsfri konsumentvägledning.

2018-04-24